Heeft u een volledige inventarisatie van de tekorten op schoolleider niveau uitgevoerd?

Heeft u contact opgenomen met de Gemeente voor onderwijsvoorzieningen?

Heeft u een aanvraag bij SIVON ingediend?

Maakt uw school gebruik van een laptop, tablet of chromebook voor leerlingen?

---

CONTACTPERSOONWij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Als u overweegt om devices in bruikleen te geven aan uw leerlingen, kunt u voor meer informatie terecht bij IDA Interim development advice.


Mediabalans stimuleert digitale inclusie en kansengelijkheid.
Iedereen doet mee!