Digitale inclusie en kansengelijkheid

De beste roulette en poker op onze site gokasten . Ga naar en ontvang grote bonussen! In de huidige samenleving, met de corona crisis, is het belangrijk om samenwerking en verbinding te stimuleren en daarmee de kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Digitalisering geeft ons de mogelijkheid om contacten te onderhouden, met familie en vrienden, op respectvolle afstand. Digitalisering van onze maatschappij kent een aantal voorwaarden, die wij hebben beschreven op onze startpagina Mediabalans – Kernwaarden


Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand

Door de schoolsluitingen volgen veel leerlingen thuisonderwijs.Het volgen van digitale lessen op afstand kent belangrijke basisvoorwaarden: internettoegang en een device om schoolwerk op te maken. Als knelpunt hebben wij gesignaleerd dat niet alle leerlingen kunnen beschikken over deze basisvoorwaarden. Via de driehoek leerling-ouder(s)-school proberen wij samen een oplossing te vinden. Dit doen wij door aanvragers te matchen met donateurs. Zie ook overzicht aanvragen.


Digitalisering in het onderwijs

Door de schoolsluitingen is onderwijsinnovatie in een stroomversnelling geraakt. Leerkrachten en docenten bieden digitale les op afstand bij leerlingen aan en signaleren dat niet alle leerlingen online komen. De oorzaak hiervan is soms complex, maar ligt vooral in tekorten aan devices in de gezinssituatie. Scholen kunnen dit niet altijd direct oplossen, omdat er niet voldoende devices in bruikleen gegeven kunnen worden.

Waar kan ik laptops en tablets vinden?

Wij ondersteunen zowel individuele leerlingen als onderwijsinstellingen bij het vinden van beschikbare apparatuur. Hieronder een verzameling van de opties die wij de afgelopen periode in kaart hebben gebracht:

SIVON maakt een match tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven als het gaat om uitlevering van laptops en tablets. Dit doen zij via financiering vanuit de Rijksoverheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap U kunt hier een aanvraag indienen bij SIVON als onderwijsinstelling.

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt hier een aanvraag indienen voor een individuele leerling.

Elke Gemeente heeft speciale regelingen die gezinnen een steuntje in de rug geven bij het volgen van thuisonderwijs tijdens de corona crisis. Kijk hiervoor op de website van uw eigen gemeente en gebruik de zoekwoorden “computerregeling” of “corona maatregelen”.

KPN heeft internet toegang beschikbaar gesteld aan leerlingen voor het volgen van thuisonderwijs. Deze gratis voorziening in de vorm van een databundel is speciaal bedoeld voor het volgen van thuisonderwijs en heeft dus een limiet en eindigt als de schoolsluiting weer is opgeheven.

T-Mobile heeft PrePaid simkaarten beschikbaar gesteld aan onderwijsinstellingen en zorginstellingen, zodat mensen in contact kunnen blijven met elkaar. Uiteraard zijn aan deze actie ook voorwaarden verbonden, die u zelf eens rustig kunt nalezen door op de link te klikken.

Een bruikleenovereenkomst device is ook vaak genoemd als struikelblok voor het in bruikleen meegeven van apparatuur, want hoe ga je om met een borgstelling als de gezinssituatie dusdanig is dat dit problemen kan opleveren? Hiervoor hebben wij een overeenkomst ontworpen waarin zowel de leerling, als de ouder, als de school in samenspraak kan bepalen wat de voorwaarden zijn waarop een device in bruikleen wordt meegegeven. Een voorbeeld bruikleenovereenkomst kunt u hier vinden.

Heeft u deze opties geprobeerd en is het toch niet gelukt om internet toegang, een laptop of tablet voor elke leerling te vinden, dan kunt u een aanvraag bij Mediabalans indienen en kijken wij samen naar de mogelijkheden.Mediabalans stimuleert digitale inclusie en kansengelijkheid.
Iedereen doet mee!