De beste roulette en poker op onze site gokasten . Ga naar en ontvang grote bonussen! Mediabalans roept organisaties en particulieren op om oude, maar nog bruikbare apparatuur bij ons in te leveren. Een circulaire economie draagt zorg voor het op een juiste manier aanbieden van afgeschreven apparatuur, zodat wij deze een tweede leven kunnen geven. Als wij hierdoor ook nog kansarme leerlingen een betere toekomst kunnen bieden, worden wij helemaal blij!

Heeft u een pc, laptop of tablet op de plank liggen die u niet meer gebruikt? Meld het aan en wij zorgen dat het de leerlingen bereikt. Zo geven wij samen elke leerling de kans om les op afstand te volgen. 

Zie ook onze blog met meer info: Onderwijs op afstand / basis op orde!


Organisaties

Hoe geweldig zou het zijn als uw organisatie een bijdrage kan leveren aan het onderwijs van de toekomst? Als uw organisatie deze leerlingen een kans kan bieden op het (digitaal) volgen van onderwijs op afstand? Wat gebeurt er als juist deze leerlingen uw toekomstige arbeidskrachten zijn? Als een hele populatie leerlingen niet kan beschikken over de juiste digitale middelen en materialen? Dan hebben wij na deze corona crisis een serieus probleem als samenleving, omdat kennisoverdracht naar de volgende generatie jeugd en jongeren is gestagneerd. Wij willen dit niet laten gebeuren en vragen u daarom: wilt u ons ondersteunen bij het bieden van een oplossing voor leerlingen uit kansarme gezinnen?


Particulieren

Natuurlijk kunt u als particulier ook uw steentje bijdragen. Hoe geweldig zou het zijn als door uw bijdrage een leerling weer les op afstand kan volgen? Als een leerling weer gewoon mee kan doen met de andere leerlingen in de digitale klas? Weer kan luisteren naar de instructies van zijn leerkracht of docent? Weer kan communiceren en sociale contacten kan onderhouden met andere klasgenoten?

Wilt u een pc, laptop of tablet doneren?
Dan zorgen wij voor een persoonlijke videoboodschap met bedankje van uw leerling. 


Mediabalans stimuleert digitale inclusie en kansengelijkheid.
Iedereen doet mee!